Hình ảnh Ngày hội
Hình ảnh Ngày hội

Trường Tiểu học Phước Thành A, tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe" gắn với công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2017 - 2018.